Ko drobni tisk ni več problem!

ACTA VIVA

Licenca in neodvisnost

Skladno s 551in 562 členom Zakona o zavarovalništvu podajamo izjavo o strokovni usposobljenosti in neodvisnosti zavarovalno posredniške družbe Acta Viva d.o.o. in zavarovalnega posrednika iz registra zavarovalnih posrednikov.

1. Prokurist - zavarovalni posrednik družbe Acta Viva d.o.o., Anton Jankovič  ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, pridobljeno od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-2051/03-4-ZN, dne 27.11.2003, na vpogled v registru nawww.a-zn.si pod zaporedno številko 16.

2. Delujemo neodvisno in posredujemo za naslednje zavarovalnice s katerimi sodelujemo:

  • Zavarovalnica ADRIATIC – SLOVENICA d.d.
  • Zavarovalnica ALLIANZ d.d. 
  • Zavarovalnica GENERALI d.d.
  • Zavarovalnica SAVA d.d.
  • Zavarovalnica SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d.
  • Zavarovalnica TRIGLAV d.d.
  • Zavarovalnica WIENER STÄDTISCHE d.d.

3. Seznanjamo vas, da:

I. nudimo svetovanje za sklenitev pogodbe skladno s četrtim odstavkom 545. člena ZZavar-1, ki vključuje analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih ponudb, dostopnih na trgu,

II. smo obligacijsko zavezani kot zavarovalni posrednik za eno ali več zavarovalnic.

Obveščamo vas, da lahko skladno z 2. točko tega obvestila zahtevate dodatne podatke o zavarovalnicah s katerimi sodelujemo. Podatke vam bomo predložil na vašo željo v pisni obliki.

4. Izjavljamo, da:

  • niti zavarovalno posredniška družba niti posrednik nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice in
  • zavarovalnice s katerimi sodelujemo nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe.


Hitri kontakt

Acta viva d.o.o.
Ulica Sadež 35
SI-8340 Črnomelj
Tel.: +386 (0)7 305 10 01
Mob: +386 (0)41 765 205
E: tone.jankovic@actaviva.si