Ko drobni tisk ni več problem!

ACTA VIVA

Varstvo potrošnikov

Delujemo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev, ki določa spoštovanje načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Prizadevamo si za sporazumno reševanje morebitnih sporov.

Kot člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije smo še dodatno zavezani k izpolnjevanju določil zakonov in predpisov, ki jasno opredeljujejo odgovornost zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist zavarovalcev - to je svojih strank. O kršitvah Kodeksa dobrih poslovnih običajev presoja Razsodišče pri Združenju zavarovalnih zastopnikov Slovenije. Delo razsodišča ureja Pravilnik o organizaciji in postopku pred razsodiščem pri ZZPS. Postopek pred razsodiščem se začne na podlagi prijave, ki jo lahko poda vsakdo na naslov: GZS-PTZ, Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Skladno s  579. členom Zakona o zavarovalništvu imamo tudi urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki opredeljuje, da na morebitno pritožbo podamo odgovor v roku najmanj 7 dni in v največji možni meri skušamo ugoditi pritožniku. Če se pritožnik z odločitvijo v internem postopku za reševanje pritožb ne strinja, je pristojen za reševanje spora Evropski center za reševanje sporov Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana (http://www.ecdr.si).


Hitri kontakt

Acta viva d.o.o.
Ulica Sadež 35
SI-8340 Črnomelj
Tel.: +386 (0)7 305 10 01
Mob: +386 (0)41 765 205
E: info@actaviva.si